het succes van coevorden

Multis Scrotis Supersum!

De schrijver Harm van Coevorden is cultureel antropoloog en heeft jarenlang onderzoek gedaan naar samenlevingspatronen in een aantal kleine geürbaniseerde gemeenschappen van West Europa.
Om zijn wetenschappelijke horizon te verbreden verblijft hij thans te Borneo Kalimantan waar hij vergelijkend onderzoek doet naar de besluitvorming onder primaten.

Wordt vrienden met Harm op Hyves!
harmvancoevorden.hyves.nl

ISBN 978-94-90170-01-1
€ 7,90 excl verzendkosten
Het succes van Coevorden Harm van Coevorden Berend Zonderland Publiciteit Lezersreacties Contact